1. Hjem
 2. Om FL
 3. Organisasjon
 4. Prinsipprogram

Prinsipprogram 2014-2019

Vår visjon: 
Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Virksomhetside

Friluftsrådenes Landsforbund skal arbeide for allmenne friluftsinteresser nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig og økonomisk og være felles talerør. Friluftsrådene skal ivareta friluftsoppgaver for medlemskommunene og styrke friluftsarbeidet i sine regioner i nært samarbeid og forståelse med medlemskommuner og friluftsorganisasjoner.

Hovedmål:

FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom egne tiltak.

Omdømmeverdier: 

 • ubyråkratisk og rsultatorientert - kort vei fra idé til handling
 • samarbeid og samhandling - en utstrakt delingskultur
 • åpen og inkluderende internt og eksternt - vi gjør andre gode
 • positivitet, trivsel og engasjement
 • kunnskapsbasert, natur- og miljøvennlig
 • viktig samfunnsaktør - innen friluftsliv, folkehelse og læring i friluft

 

Slagord:

 • Vi har RÅD til friluftsliv
 • Vi sitter inne med kunnskap om å være ute
 • Vi setter lavterskel friluftsliv høyt
 • Lokal forankring - sentral kontakt
 • Vi gjør Norge grønnere
 • Vi åpner for friluftsliv

 

Last ned en pdf versjon av hele prinsipprogram 2014-2019 ved å følge lenken her.