Gapahuk på Sætra

Skrevet av Olav Erlend Hegdal Publisert 28. september 2021, Oppdatert 28. september 2021

Hábmera suohkana ådå gåvvåkártta - Nytt turkart for Hamarøy kommune

Hábmera suohkan ja Sálto ålggoiellemráde aktisattjat sihti ådå suohkana gåvvåkártav dahkat. Barggo le organiserim aktisasjprosjæktan. Dán aktijvuodan le luodulasj bájkkenamájt ådåstuhttet dáhtábásan (kárttatjoahken).

Bli med på høstcamp i høstferien!

På oppdrag fra Bardu kommune arrangerer Midt-Troms Friluftsråd høstcamp for elever på 5.-7.trinn.

Friluftslivssamling i Troms og Finnmark 2021

Friluftslivssamling i Troms og Finnmark 2021 – Sett av 27. oktober – kl. 18:00 - 21:00! Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i fylket til samling. Årets hovedtema er Friluftsliv i Frivillighetens år 2022

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2021

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft - bidra til mer og bedre uteaktiviteter i barnehage, skole og SFO
  • Etablere friluftsporter ved Kverndammen (Porsgrunn/Skien), Smibekkhavna (Drangedal) og Sandvika (Bamble)
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder