Åpnet ny kystledhytte på Steilene: – Det var magisk

Nå er det åpnet for utleie av en nyrestaurert kystledhytte på en av Oslofjordens perler.

No skal fjorden ryddast

Sunnmøre Friluftsråd har fått ein million i støtte frå Handelens miljøfond for å rydde Grytafjorden mellom Ålesund og Haram.

Fekk permisjon frå kommunestyret

Ann Helen Østrem, som i fjor haust vart vald inn i Hå kommunestyre for Kristeleg Folkeparti, har fått innvilga permisjon frå politiske verv.

Hentet ut nesten ti tonn søppel: – Vi må få det ut før det blir til mikroplast

Skipper Rolf Ørjan Høgset og mannskapet på ni har samlet 9,5 tonn plastsøppel fra strendene i Laksefjorden.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2024

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft for alle - nasjonalt skoleutviklingsprosjekt - 12 skoler fra Grenland deltar
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for minoritetsspråklige
  • Friluftsliv og folkehelse - friluftslivstiltak for kommunale frisklivssentraler
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Tilrettelegge flere nærturområder