Flere og flere kommuner nekter båtfolket å drite i Oslofjorden: – Premien kan være softis på Nesset

950.000 kroner har herlighetene kostet og målet er at maskinen skal suge til seg båtfolket. – Premien kan være softis på Nesset, lokker Hans Martin Enger (MDG).

Dette er planene for sommerens lekeplass på Strandtorget

Tromsø kommune skal neste uke sette opp en midlertidig lekeplass, mens de venter på en større lekeplass.

Slutter seg til at rådet organiseres kommunalt

Men det krever at samtlige kommuner gjør likelydende vedtak før noe kan gjøres.

Seier nei til campingforbod: Svært inngripande i allemannsretten

Lom kommune ønskjer å innføre campingforbod rundt sju turisthytter. Statskog seier nei, og viser til allemannsretten.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2021

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft - bidra til mer og bedre uteaktiviteter i barnehage, skole og SFO
  • Etablere friluftsporter ved Kverndammen (Porsgrunn/Skien), Smibekkhavna (Drangedal) og Sandvika (Bamble)
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder