Ønsker sykkeltunnel fra Hamna til Gimle

Vil kutte avstanden fra Hamna til viktige arbeidsplasser med flere kilometer.

Inviterer til folkemøte på Landvik skole

Kommunen skal de kommende dagene arrangere ikke mindre enn fire folkemøter. Tre på tre forskjellige skoler, og ett på rådhuset.

Vestnes-bedrift med gigantkontrakt

Kraftmontasje signerte forrige uke kontrakt med Trøndelag Fylkeskommune om rehabilitering av den 5305 meter lange Frøyatunnelen som knytter Frøya og Hitra sammen.

Flere i Lofoten får støtte til tiltak

1,1 millioner kroner er fordelt på 40 ulike folkehelsetiltak i Nordland. – Utjevning av sosiale helseforskjeller er førende for folkehelsearbeidet, påpeker fylkesråd Christian Torset.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2023

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft for alle - nasjonalt skoleutviklingsprosjekt - 12 skoler fra Grenland deltar
  • Etablere friluftsporter ved Tudalskulten (Siljan) og i Bamble.
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Friluftsliv og folkehelse - friluftslivstiltak for kommunale frisklivssentraler