Her er årets beste i TellTur

2.821 deltakere tilbakela 84.000 turer og mellom 350.000-400.000 kilometer under TellTur i 2020 i Vesterålen.

Dette budsjettforslaget fikk flertall

Det ble diskusjon om hvor store problemene og utfordringene til Lillesand kommune er.

Midt på fjellet blir folk møtt av et omstridt skilt: – Må fjernes

Et skilt som forbyr alt fra bading til «forsøplende turister» har fått Tromsø kommune til å agere.

Turfolket er koronavinner

Statlige midler sikrer oppgradering av Noroddløypa.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2020

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft - bidra til mer og bedre uteaktiviteter i barnehage, skole og SFO
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Planlegging av nye friluftsporter
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere