Kommunestyret skal møtes og vurdere å tilsidesette seg selv

Møtet er satt opp mandag 6. april. Møtet arrangeres på Teams.Vil gi formannskapet fullmaktEn av sakene, PS 17/20, heter «Kommunestyret avgir fullmakt til formannskapet».

Pengedryss til friluftsformål i Dalane

Gapahuk på Storafjellet, turar for innvandrarar arrangert av Helleland-elevar, toalett i Gyrahavn og informasjonsbrosjyrar om turar i nærmiljøet; det er nokon av alle dei gode friluftslivstiltaka som får draghjelp frå fylket.

TellTur-sesongen 2020 - kun digital registrering

Pressemelding fra Friluftsrådet Vest TellTur-sesongen 2020 starter med nye utfordringer

Uke 14 i Rogaland

Morgenstund har gull i munn. Her fra Gåsavatnet, nærtur i Strand kommune. Foto: John Petter Nordbø

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2019

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft - bidra til mer og bedre uteaktiviteter i barnehage, skole og SFO
  • Naturlos 2019 - Turkalender med åpne turer til alles postkasser
  • KVF - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i våre kommuner
  • Planlegging av nye friluftsporter
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere