Undervisning i det fri: – Gapahuk og kurs ga inspirasjon

Ved Hof skole har de vært så heldige å få gapahuk til UTE-skolen av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Den blir flittig brukt i undervisning, og fredag var det planleggingsdag sammen med naturveiledere fra Oslofjorden Friluftsråd.

Henrik (6) var med bestemor på strandrydding

På torsdag var det strandryddingsaksjon på Langholmen i regi av Fjordane Friluftsråd og Flora Turlag. Her tok Signe Nordvik og Henrik (6) turen saman med 19 andre frivillige.

Disse sikrer NM i apnea sjø!

NM i apnea sjø 2022 går av stabelen 26.-28. august i Hvervenbukta i Oslo. Et av de viktigste elementene i et slikt mesterskap er en sikker plattform – og akkurat det er det sponsorene våre som i fellesskap sørger for.

Verdier på avveie dreper fjorden

Oslofjorden er overgjødslet. Store mengder næringsstoffer fra kloakk og jorder renner ut i fjorden.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2022

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft - bidra til mer og bedre uteaktiviteter i barnehage, skole og SFO
  • Etablere friluftsporter ved Kverndammen (Porsgrunn/Skien), Smibekkhavna (Drangedal) og Sandvika (Bamble)
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder