Disse fire attraksjonene vil reiselivet i Eigersund satse på

Med samlet styrke skal alle reiselivsaktører i Eigersund nå legge ekstra vekt på fire attraksjoner, med inspirasjon fra Flekkefjord.

TellTur Målselv / «Til topps i Målselv» er i gang med årets tursesong

Vi blir også i år og legge ut vinterkoder på enkelte turmål. De første kodene er allerede på plass. Vinterturene teller med sammen med sommerturene for de som samler turer til krus. Det blir loddtrekning på noen premier blant de som har registrert minst fire ulike vinterturer. Vinterturene er ikke merket, men er valgt utifra at der vanligvis er scooterspor som går an å følge. Turene legges ut på telltur.no under Midt-Troms Friluftsråd og Målselv etter hvert som kodene er på plass.

Flere og flere vil leie av Statskog

Samtidig som Statskog har solgt unna store mengder med skog, har interessen for å leie hytter i Statskogs skoger økt kraftig.

Tilskudd til strandrydding i 2020

Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har også i år sendt felles søkand til Miljødirektoratet om tilskudd til strandrydding. Disse midlene kan det fordeles tilskudd til kommuner, lag og foreninger til ryddearbeid.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2019

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft - bidra til mer og bedre uteaktiviteter i barnehage, skole og SFO
  • Naturlos 2019 - Turkalender med åpne turer til alles postkasser
  • KVF - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i våre kommuner
  • Planlegging av nye friluftsporter
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere