Seks millioner kroner til tiltak i Lysefjorden

Den planlagte turisthytta Skansen, mellom Flørli og Kjerag, er et stort skritt nærmere realisering etter milliongave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Lysefjorden Utvikling jublar for Flørli-millionar

Til våren begynner arbeidet med å rusta opp trappene og stien i Flørli. Det er muleg fordi Sparebankstiftelsen SR-Bank gav to millionar kroner til dette. Helge Kjellevold i Lysefjorden Utvikling jublar for totalt seks millionar til Lysefjorden.

Penger til Lysefjorden

Sparebankstiftelsen gir 6 millioner kroner til prosjekter i Lysefjorden. Stavanger Turistforening skal bygge ny hytte mellom Flørli og Kjerag.

50.000 Tellturer registrert i 2019

Telltur fortsetter å være en suksess. 2019 var fjerde året TellTur ble gjennomført. Åpning for registrering og brosjyreslipp var 12.april. Sesongen ble avsluttet 1. november.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2019

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft - bidra til mer og bedre uteaktiviteter i barnehage, skole og SFO
  • Naturlos 2019 - Turkalender med åpne turer til alles postkasser
  • KVF - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i våre kommuner
  • Planlegging av nye friluftsporter
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere