Plastpiratane på skattejakt

Ikkje alle elevane frå Lepsøy skule var med denne dagen, men dei som sit på steinen er fram frå venstre Mathias Seth Johansen, Lilly Seth Johansen, Bak frå venstre Frøya Farstad Dyb, Leha Farstad Dyb, Johannes Kjerstad Seth, Eirik Farstad Dyb (raud lue), Håkon Mathisen, Torbjørn Ørstenvik og David Kjerstad Størksen. Foto: Janne Falch

I dag er det Strandryddedagen - ut og rydd!

I dag er det Strandryddedagen, Norges største nasjonale ryddedugnad.

Elever i grunnskolen skal ha utendørs svømming

Fra og med i høst har elever i grunnskolen krav på utendørs svømmeopplæring. Friluftsrådene på Helgeland er i gang med opplæring av lærere.

Inviterer til krigshistorisk kulturminnevandring

Byr på guidet fottur blant kulturminner. Nesna fastland har mange kulturminner fra 2. verdenskrig.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2020

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft - bidra til mer og bedre uteaktiviteter i barnehage, skole og SFO
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Planlegging av nye friluftsporter
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere