1. Hjem
  2. Kurs og arrangementer

Kursoversikt - våren 2020

Stand Århus 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pga. coronasituasjonen vil kursene denne våren bli utsatt til tidligst høsten 2020. Alle påmeldte vil få beskjed om dette på e-post, og få beskjed om når kursene blir satt opp igjen.

Våren 2020 holder vi to ulike typer åpne kurs. Informasjon om disse finnes under. I tillegg kan vi holde kurs på bestilling, ta kontakt med magnus.vike@friluftsrad.no eller på tlf. 934 63 068 dersom dere ønsker dette.

 

 

Inspirasjonskurs - Naturen som læringsarena

Trenger du nye ideer til å variere undervisningen? Vil du ha mer undervisning utenfor klasserommet? Grenland friluftsråd holder inspirasjonskurs!

På kurset viser vi praktiske eksempler i hvordan man kan bruke naturen som læringsarena og jobbe med undervisning utendørs. Kurset omhandler fagene matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag, kroppsøving, mat og helse og kunst og håndverk.

Våren 2020 holder vi tre åpne kurs for lærere, pedagoger og ansatte i skole, barnehage og SFO:

Torsdag 23. april, Mule Varde, Porsgrunn - UTSATT TIL HØSTEN 2020

Fredag 24. april, Falkum Bad, Skien - UTSATT TIL HØSTEN 2020

Fredag 29. mai, Krogshavn, Bamble - UTSATT TIL HØSTEN 2020

Du melder deg på en av datoene ovenfor. Kurset starter kl. 09.00 og varer til 14.00. Det blir laget mat på stedet. Kurset er gratis for skoler i friluftsrådets medlemskommuner: Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien. For deltakere fra andre kommuner er prisen 400,-

Kontakt oss på magnus.vike@friluftsrad.no eller tlf. 934 63 068 hvis du har spørsmål. 

Påmelding på e-postadressen ovenfor, eller i skjemaet nederst på siden.

 

Kurs i Stedsbasert læring

Har du erfaring med uteundervisning? Ønsker du å bruke naturen som læringsarena? Grenland friluftsråd inviterer lærere og pedagoger til kurs i digital kartløsning og delingstjeneste. Kurset er direkte relatert til Fagfornyelsens overordnede del.

Dette kurset vil ta for seg den nettbaserte delingstjenesten Stedsbasert læring, som lar deg finne, lage og dele undervisningsopplegg knyttet til spesifikke steder i skolens nærområde! Her kan man lage og finne pedagogiske opplegg som skal gjøre det lettere å variere undervisningen mer og gir deg muligheten til å flytte klasserommet utendørs. Det blir en teoridel og en workshop, så du må ha med egen PC. Du kan lese mer om Stedbasert læring her: http://www.grenlandfriluftsrad.no/laering-i-friluft

Våren 2020 holder vi tre åpne kurs for lærere, pedagoger og ansatte i skole, barnehage og SFO:

Torsdag 2. april, Kaffehuset, Skien - UTSATT TIL HØSTEN 2020

Tirsdag 19. mai, Kaffehuset, Skien - UTSATT TIL HØSTEN 2020

Onsdag 20. mai, Halen Gård, Bamble - UTSATT TIL HØSTEN 2020

Du melder deg på en av datoene ovenfor. Kurset starter kl. 11.00 og varer til 15.00, lunsj vil bli servert. Kurset er gratis for skoler i friluftsrådets medlemskommuner: Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien. For deltakere fra andre kommuner er prisen 250,-

Kontakt oss på magnus.vike@friluftsrad.no eller tlf. 934 63 068 hvis du har spørsmål.

 

Påmelding på e-postadressen ovenfor, eller i skjemaet nederst på siden.