1. Hjem
  2. Kurs og arrangementer

GF stående.png  USN logo.png

Fagdag for uteskole - 25. august 2021   

 Grenland friluftsråd og Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til fagdag for uteskole onsdag 25. august. Dette er et digitalt seminar som skal gi lærerstudenter, pedagoger og ansatte i grunnskolen et faglig grunnlag for bruken av naturen som læringsarena. Seminaret er gratis. (Se informasjon om påmelding nedenfor).

Seminaret tar for seg hvordan skolens nærområder kan brukes som en ressurs i variert opplæring, og hvordan dette henger sammen med barn og unges psykologiske behov. I tillegg får vi se praktiske eksempler på undervisning i skolens nærområde og erfaringer fra arbeid med uteskole.

Program:

Programmet kan endres noe. Det blir lagt inn pauser ca. hvert 30.min.

09.00 – Introduksjon v/ Magnus Ripegutu Vike, Grenland friluftsråd

 

09.10 – Uteskole – et bidrag til økt deltakelse, mening, mestring og læring for alle elever v/ Arne N. Jordet, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, ved lærerutdanningen i Hamar.

 

I denne forelesningen vil Arne N. Jordet sammenfatte den forståelsen av uteskole som har etablert seg i skolen og forskningen og vise hvordan fagfornyelsen (LK2020) underbygger en slik undervisningspraksis.

 

12.00 – Lunsjpause

 

12.30 – Praktiske eksempler og erfaringer fra uteskole v/ Cathrine Moen Lunde, adjunkt/sosiallærer v/ Gimsøy skole.

I denne forelesningen deler Cathrine M. Lunde sine erfaringer fra arbeid med uteskole og deler praktiske og inspirerende undervisningsopplegg.

 

13.50 – Avslutning v/ Magnus Ripegutu Vike, Grenland friluftsråd

Påmelding:

Meld deg på med navn og arbeidssted/kommune via epost til magnus.vike@friluftsrad.no. Du vil få en bekreftelse på påmeldingen. Link vil bli sendt ut i forkant av seminaret.

Har du lyst til å delta fysisk?

Vi har et begrenset antall plasser i foredragssalen på Kaffehuset i Skien sentrum. Dersom du ønsker å delta fysisk er du hjertelig velkommen; informer om dette i påmeldingen. Lunsj blir servert.