1. Hjem
  2. Læring i friluft

 

Læring i friluft                    LiF.svg

Læring i friluft er Friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

 

Det er i 2021 utarbeidet flere hefter med undervisningsideer for skoleklasser som tar for seg syv ulike fag i grunnskolen og måter man kan bruke naturen som læringsarena. Heftene heter Læring i friluft og tar for seg fagene matematikk, norsk, kunst og håndverk, mat og helse, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Arbeidet baseres på idépermene Læring i friluft (2021) og Barnehage i friluft (2020). Undervisningsoppleggene kan bidra til: 

  • Mer fysisk aktivitet
  • Naturopplevelser og miljøbevissthet
  • Bedre og mer virkelighetsnær læring
  • Styrke sosiale bånd

 

Aktvitetene henger nøye sammen med relevante kompetansemål i læreplanen og målet er å vise at utendørs undervisning ikke er noe hinder for å nå mål fastsatt i læreplanen. 

Ønsker du kurs på din skole eller barnehage - ta kontakt på magnus.vike@friluftsrad.no eller på tlf. 934 63 068. Ta også kontakt dersom du ønsker undervisningsheftene til din skole eller barnehage. Kursene er gratis for alle våre medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien). Vi har også et samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommunes Liv og røre-prosjekt, og skoler og barnehager som er en del av dette vil også få dekket dette.

 

Her kan du laste ned heftene i pdf-format.

 

Kurs Mule Varde 1.jpg