1. Hjem
  2. Læring i friluft

Webinar for lærere i grunnskolen
Bli med på webinar om uteundervisning! Få gode eksempler og tips til hvordan du kan legge undervisningen utendørs. Koronarestriksjoner gjør at behovet for uteundervisning er enda sterkere, både for å holde avstand, og gi elevene fysisk aktivitet og frisk luft i tiden vi er inne i. Det er utarbeidet ett webinar tilpasset ansatte på barneskolen og ett tilpasset ansatte på ungdomsskolen. Webinaret for barneskolen er tirsdag 13.april kl. 14.15 og for ungdomsskolen onsdag 14. april kl. 14.15, og er også tilgjengelig i etterkant. Webinarene er utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med Grenland friluftsråd og Salten Friluftsråd.

 

Tirsdag 13.april 14.15 - 15.00 : Eksempler og tips til læring i friluft i barneskolen  https://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/skole-og-barnehage/webinaer-barneskole

Onsdag 14.april 14.15 - 15.00 : Eksempler og tips til læring i friluft i ungdomsskolen

https://www.friluftsrad.no/webinaer-ungdomsskole

 

I disse webinarene får dere tips til læringsaktiviteter utendørs, og de er enkle å tilpasse til annet alderstrinn eller ulike forutsetninger. Vi håper dere får inspirasjon og tips til å være mer ute i skoletiden!

Grenland friluftsråd setter også opp flere webinarer i vår, se http://www.grenlandfriluftsrad.no/kurs for mer informasjon. Friluftsrådets tilbud er gratis for medlemskommunene.

LandArt2.jpg

 

Friluftsrådenes pedagogiske tilbud - Læring i friluft

Læring i friluft er Friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

 

Det er i 2018 utarbeidet flere hefter med undervisningsideer for skoleklasser som tar for seg syv ulike fag i grunnskolen og måter man kan bruke naturen som læringsarena. Heftene heter Naturen som læringsarena og tar for seg fagene matematikk, norsk, kunst og håndverk, mat og helse, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Arbeidet baseres på idépermene Læring i friluft (2006) og Barn i friluft (2009). Undervisningsoppleggene kan bidra til: 

Mer fysisk aktivitet

Naturopplevelser og miljøbevissthet
Bedre og mer virkelighetsnær læring

Styrke sosiale bånd.

 

Aktvitetene henger nøye sammen med relevante kompetansemål i læreplanen og målet er å vise at utendørs undervisning ikke er noe hinder for å nå mål fastsatt i læreplanen. 

 

Dersom du ønsker undervisningsheftene på din skole, ta kontakt med Grenland friluftsråd på tlf: 934 63 068 eller e-post: magnus.vike@friluftsrad.no

 

Her kan du laste ned heftene i pdf-format.

 

Stedsbasert læring

Stedsbasert læring er en kartløsning som lar deg som pedagog finne, benytte og lage undervisningsopplegg for barnehage, skole og SFO.

Her kan du finne undervisningsopplegg i ditt nærområde! 

Klikk her for å se undervisningsopplegg.

Klikk her dersom du ønsker å legge til eget undervisningsopplegg i ditt nærområde. (Krever oppretting av bruker - gratis).

En veileder for løsningen finner du her: Last ned veileder.

Tvittingen.jpg