Vil ha meninger om ferdselsårer

Ålesund kommune skal utarbeide en plan for «friluftslivets ferdselsårer» og ønsker innspill fra innbyggerne.

Regjeringen må frede fisken i deler av Oslofjorden

Fiskeridirektoratet har nylig lagt fram et forslag om å stoppe fiske og fangst i nasjonalparkene og Indre Oslofjord i 10 år.

«Endringer av kystsoneplanen i 2027 vurderes å være noe ambisiøs»

Planavdelingen i Agder fylkeskommune mener Flekkefjord kommune er litt for ambisiøse når de tror at en endring av kystsoneplanen kan påbegynnes og gjøres ferdig «allerede» i 2027.

Plukk søppel – slipp gratis inn på eliteseriekamp

Slik vil Strømsgodset ta enda mer samfunnsansvar i egen by. – Dette er en av flere ryddeaksjoner vi har i løpet av året.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2024

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft for alle - nasjonalt skoleutviklingsprosjekt - 12 skoler fra Grenland deltar
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for minoritetsspråklige
  • Friluftsliv og folkehelse - friluftslivstiltak for kommunale frisklivssentraler
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Tilrettelegge flere nærturområder