Om oss

Grenland friluftsråd ble opprettet den 18. desember 2013 med Drangedal, Porsgrunn og Skien som medlemskommuner. 

I 2018 sluttet også Bamble og Siljan kommuner seg til samarbeidet.

Friluftsrådet skal være en pådriver for arbeid med friluftsliv i regionen, og skal være et bindeledd mellom frivillige organisasjoner, politikere og offentlig administrasjon i kommunene.

Det er to ansatte i friluftsrådets administrasjon. I tillegg har vi et samarbeidsutvalg med representanter fra administrasjonen i medlemskommunene.

Friluftsrådet har et politisk valgt styre med en representant fra hver av medlemskommunene. I tillegg har friluftsrådet et samarbeidsutvalg bestående av representanter fra hver medlemskommune, samt de frivillige naturorganisasjonene.

Grenland friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes landsforbund.

 

Friluftsrådets administrasjon finner du her.

Friluftsrådets styremedlemmer finner du her.